Forsidebillede fra bogen "Den talende tavshed"
Forside
Konferencer
Forskning
Formidling
Her er duForebyggelse
Hvem er jeg


Forebyggelse af selvmord i forhold til:

Ældre
Efterladte
Pårørende
Unge

 

Selvmordsforskning, formidling og forebyggelse

Fleischer Research & Consulting

v/Elene Fleischer (Ph.d.)
Forebyggelse er vigtig

Faktuel viden om selvmord forhindrer ikke nødvendigvis hverken selvmord eller selvmordsforsøg, men det gør en relevant viden om forebyggelse. Altså viden om hvordan man undgår selvmord og selvmordsforsøg.

Karamikfiguren lavet af Anna F. Knudsen
Sat lidt på spidsen er personen der er ved at begå selvmord ligeglad med, at du har en masse viden om, hvor mange der hvert år begår selvmord osv.

Det giver til gengæld sig selv, at det er bedre at vide hvordan man forhindrer at et menneske bliver så dårligt, at det prøver at begå selvmord.

Jeg kan hjælpe dig med at få mere viden om selvmordsforebyggelse og give dig den nødvendige rådgivning.


Fokus på selvmordsforebyggelse

Region Syddanmark

Her gælder det den nye region, Syddanmark. Forebyggelsescentret i Odense har i fællesskab med Elene Fleischer og med økonomisk støtte fra Trygfonden gennemført en kortlægningsundersøgelse. Her var det vores fokus at finde frem til hvilke former for efterbehandlingstilbud og opfølgning personer som har forsøgt selvmord får. Hvad henvises de til når de er færdigbehandlede på somatisk eller psykiatrisk afdeling? Undersøgelsen resulterer i Rapport der hedder: Selvmordsforebyggelse i Region Syddanmark – en kortlægning 2005-2006.

Region Nordjylland

Det 4. forebyggelsescenter til forebyggelse af selvmordsadfærd åbnede i Nordjylland 2006.Dermed har også Nordjyllandsamt fået øjnene op for problemer med selvmord. Centret bygger på et pricip om 3 ligeværdige søjler:

  • Rådgivning
  • Behandling
  • Information

Det betyder at centret faktisk er opmærksom på både efterladte, pårørende og frontpersonalet. Der er fx sørget for opkvalificering af personalet der har med de udsatte grupper at gøre. Indsatsen gælder ikke kun personalet i sundhedssektoren men også i de sociale områder, som fx de ansatte i ældresektoren.

Nationale Strategier

Her gælder landets sygehuse. Netværket af selvmordsforebyggende sygehuse, jeg sidder selv i arbejdsgruppen, har fået økonomiske midler til at få lavet en strategiplan for selvmordsforebyggelse på sygehusene. Hensigten er at både indarbejde og udvide de anbefalinger der er i Sundhedsstyrelsens Vejledning, "Vurdering og visitation af selvmordstruede. Vejledning for sundhedspersonale af 2004". Den kan hentes og dovn loades fra: www.selvmordsforebyggelse.dk. Det nye i den kommende strategiplan er, at de pårørende og efterladte er blevet synlige igennem Elene Fleischer og Inger Annebergs indsats. Planen udkommer efteråret 2006.

Forsidebillede fra bogen "Den talende tavshed"