Forsidebillede fra bogen "Den talende tavshed"
Forside
Konferencer
Forskning
Her er duFormidling
Film&bog
Materialer
litteratur
Forebyggelse
Hvem er jeg


Forebyggelse af selvmord i forhold til:

Ældre
Efterladte
Pårørende
Unge

 

Selvmordsforskning, formidling og forebyggelse

Fleischer Research & Consulting

v/Elene Fleischer (Ph.d.)
Formidling - undervisning og foredrag

 Angst. Maleri af Grethe Thygesen Rasmussen.

Jeg har undervist mennesker fra mange forskellige faggrupper, og med vidt forskellige baggrund. Mere om min baggrund

Det gælder forebyggelse

Når et fagområde har besluttet at arbejde for at forebygge selvmord er det vigtig at få mere viden om selvmordsadfærd og det forebyggende arbejde.
 
Jeg kan give et tilbud om undervisning til forskellige faggrupper, der har behov for eller lyst til at vide mere - f.eks.

  • Lærere
  • Sygeplejersker
  • Læger
  • Frivillige
  • fængselspersonale osv.

Jeg kan også påtage mig vejledningsopgaver/supervision individuelt eller i grupper.

Varighed og form

Det kan være tale om alt fra 3 timers møder/undervisning, til hele temadage eller konferencer, nationale eller internationale.
 
Jeg har kontakt med en gruppe fagfolk, der, lige ligesom jeg, baserer deres undervisning/formidling på den nyeste forskning. Vi kan stykke et kursusforløb sammen, hvor emnet selvmordsadfærd og selvmordsforebyggelse er sat på dagsordenen. Det vil blive tilpasset dine og målgruppens behov.
 
Kontakt mig for nærmere information. fleischer@elene.dk


Udviklingsarbejde

Den nationale Handlingsplan anbefaler, at der udvikles undervisningsmoduler til de faggrupper, som i deres arbejde kommer i kontakt med personer, der er berørt af selvmord.

(se relevante link nederst)

Undervisningsministeriet og Center for Selvmordsforskning i Odense har i 1999-2000 udviklet en række pilotprojekter på grund- og videreuddannelser samt indenfor efteruddannelse og kursusvirksomhed. Formålet er at afprøve og evaluere undervisningsforløb i læren om selvmord, suicidologi.

Målet er på længere sigt at integrere suicidologi i grunduddannelsen og efteruddannelsen for relevante faggrupper. Hensigten er både at sikre en generel og en specifik opkvalificering. I Ole Varmings evalueringsrapport kan resultaterne af nogle af disse pilotprojekter, hvor jeg underviste på hovedparten, ses. Rapporten kan fås hos Center for selvmordsforskning.

I forhold til undervisningsprojekter rettet specifikt mod lærer og pædagoger, herunder studievejleder i folkeskolen, kan det nævnes at jeg har haft og fortsat har et godt samarbejde med Ungdomspædagogisk Forsknings- og Udviklingscenter ved Pædagogisk konsulent Anne Marie Nyborg, CVU Fyn, Lucernemarken 1, 5260 Odense S. Tlf. 66 12 93 30.

Forskningsprojekt: Har ældre mennesker andre behov?

Et nyt forskningsprojekt vil skabe et bedre liv for ældre mennesker, der er efterladte efter selvmord. Metoden er at udvikle metoder til at støtte ældre efterladte efter selvmord.

Elene Fleischer, som sammen med nefos er en del af forksningsprojektet spørger: "Har ældre mennesker andre behov end yngre, der mister? Vi ved det ikke og internationalt er der meget lidt forskning omkring ældre, der som efterlevende over 65 år, der står tilbage".

Målgruppen for projektet er præster, politibetjente, sundhedspersonale, pårørende, naboer og andre, der er i berøring med ældre mennesker, der mister en nærtstående ved selvmord.

Bag projektet er Psykiatrien i Region Sjælland, NEFOS (Netværk For Selvmordsramte) og Psykiatrisk Center København. Projektet er støttet af VELUX FONDEN med 3.1. million.

Læs mere her

Diagnosen demens får ældre til at begå selvmord

Signaler om selvmordstanker hos demente ældre skal tages alvorligt, viser forskningsprojekt fra Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet.

Bliver jeg en byrde for mine nærmeste, hvor længe kan jeg klare mig selv, og hvor afhængig bliver jeg af hjælp fra det offentlige? Bekymringerne hos ældre, som får konstateret demens, er enorme, og nu viser et studie fra Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet, at diagnosen rent faktisk får en del demente ældre til at tage deres eget liv:

"Risikoen for selvmord blandt ældre med demens er 3-10 gange højere end blandt andre ældre...
Læs mere her

Relevante links
Forsidebillede fra bogen "Den talende tavshed"