Forsidebillede fra bogen "Den talende tavshed"
Forside
Konferencer
Forskning
Formidling
Forebyggelse
Hvem er jeg


Forebyggelse af selvmord i forhold til:

Ældre
Her er duEfterladte
litteratur
Pårørende
Unge

 

Selvmordsforskning, formidling og forebyggelse

Fleischer Research & Consulting

v/Elene Fleischer (Ph.d.)
Efterladte efter selvmord

Efterladte en særlig udsat gruppe

Efterladte efter selvmord udgør på mange måder en særlig gruppe.
Åretegning, af Jorit Tellervo

»Åretegning« udført af sygeplejerske og billedkunstner Jorit Tellervo jorit@nyhavn16.dk

Dels har netop de efterladte meget svært ved komme igennem sorgen, og dels så er de i risiko for selv at begå selvmord.

Riskoen for at de selv begår selvmord er stærkt øget af flere årsager. Forskning viser at selvmord "smitter". En anden årsag er netop at de som efterladte efter et selvmord har meget svært ved at komme over sorgen. I videnskaben taler man om et "naturligt sorgforløb", og det er netop det forløb der ofte ikke forløber som det skal. Et af årsagerne til at det mentale sår hos de efterladte efter selvmord har svært ved at gro sammen er at de efterladte ofte oplever en skyldfornemmelse. En følelse af at have svigtet.Forskning om efterladte får hjemmeside

Al ny forskning om efterladte efter selvmord bliver nu samlet på en ny hjemmeside. Her udkommer der også et nyhedsbrev der udkommer fire gange om året. I nyhedsbrevet kan du følge med i forskningsprocessen. Resulaterne bliver lagt ud efterhånden som de er blevet publiceret
Besøg den på www.efterladteforskning.dk

Hvad skal man fortælle børn?

Hvad skal man fortælle børn efter et selvmord? Det er et spørgsmål mange står med efter at der er sket et selvmord i omgangskredsen.

Det kan du læse om i en artikel hvis du klikker her (Kræver Acrobat Reader)

Nye midler til forskning om efterladte

Vi, forskningsteamet bag efterladteforskningen, har fået midler fra Tryg Fonden til at gennemføre et kvalitativt forskningsprojekt.
Vi vil her på siden på senere tidpunkt skrive nærmere om projektet, som vi venter os meget af.


Efter selvmord: De efterladtes behov for støtte

Forskergruppen af 2004 fortæller at den første artikel om forskningsprojektet om danske efterladte nu er publiceret i Psykolog Nyt nr. 6 , 2006.

Overskriften lyder: Efter Selvmordet - der er et misforhold mellem de efterladtes behov for hjælp og den støtte som tilbydes fra det offentlige. Ny selvmordsforskning viser, at de efterladte har brug for professionel hjælp.

Forskningen blev påbegyndt 2004 og forventes afsluttet 2008.

Artiklen kan også ses på nettet, klik på den røde linje og så kan du åbne en pdf-fil af artiklen her

Nyt om Forskningsprojektet om efterladte

Da blev i 2005 udsendte ca 400 spørgeskemaer og vi har nu modtaget ca. 300 besvarelser. Heraf har godt 200 givet deres tilsagn om at medvirke i et personligt interview. Denne opbakning er meget positiv, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for den store interesse for projektet.

Vi har bestræbt os på at alle, der har indvilget i at give et personligt interview, har modtaget en kvittering, enten pr. mail eller pr. brev. Skulle det være glippet i et enkelt tilfælde, bedes I sende en mail til fleischer@elene.dk.

I løbet af foråret 2006 vil du modtage en ny henvendelse om hvornår det personlige interview kan gennemføres.

En forening for de efterladte

Der findes faktisk en forening for de efterladte efter selvmord. >En forening der prøver at hjælpe, blandt andet igennem selvhjælpsgrupper. Er du selv efterladt efter selvmord, eller kunne du blot godt tænke dig at vide mere om foreninge, så kan du kontakte foreningen igennem deres hjemmeside på www.efterladte.dk

Samtalegruppe for efterladte efter selvmord

Den 2. torsdag i måneden er der oprettet en samtalegruppe for voksne , der som barn har mistet een af sine forældre ved selvmord. Samtalegruppen er ledet af fagligt kompetente personer. Er du interesseret, så konktakt Nefos på kontakt@nefos.dk. Samtalerne sker til Wichmandsgade 11, 1. sal 5000 Odense.


Har du mistet en forælder ved selvmord?

- Og har du lyst til at tale med andre, der har prøvet det samme?
NEFOS, Netværket for selvmordsramte, starter en ny samtalegruppe for voksne, der som ung eller voksen har mistet en forælder ved selvmord. I gruppen kan du møde andre, der har prøvet det samme og få talt om selvmordet, de mange tanker, der følger med sådan et tab, og hvordan det påvirker både når det sker og senere hen i livet. Er det for nylig eller for flere år siden er ikke afgørende men hvis du er interesseret i at være med i en samtalegruppe, så kontakt NEFOS:

Kontaktperson nefos på tlf. 27 63 34 84 eller mail kontakt@nefos.dk
Du kan læse mere om NEFOS på hjemmesiden www.nefos.dk

Når livet bliver for langt

"Hvorfor skulle jeg sidde her og være så ked af det? Så var det da bedre, at jeg gjorde en lang sag kort". Sådan starter pensionisten Edel Nielsen historien om sine selvmordstanker i den prisbelønnede dokumentarfilmen. Norge har købt rettighederne til filmen og fået den tekstet, og kan nu købes på dvd til få penge. Er du interesseret, så tag kontakt til mig, Elene Fleischer.

Når tavsheden taler

Dokumentarfilm, der anskueliggør tavshedens betydning i den tunge og vanskelige samtale. Efterladte fortæller hvad tavsheden gjorde ved dem når selvmordet - den ultimative tavshed er en realitet. Det er lige før man selv kommer i selvmordstanker bare ved tavsheden. En film hvor yngre efterladte beskriver hvordan deres søskendes selvmord får dem til at tro, at de selv måske også skal begå selvmord.Mere information og bestilling her

Andre steder på nettet

Inger Anneberg, forfatter blandt andet bag Sorgen ved Selvmord, har oprettet en ny hjemmeside som du finder på www.sorgenvedselvmord.dk.
Her finder du hjælp som efterladt efter selvmord, men også fagfolk kan få rigelig gavn af stedet.


Også www.kriser.no er en god og relevant side. Kvinden bag hjemmesiden er den kendte forsker Kari Dyregrov, som er den eneste forsker i Norden, der har set hvad der sker med børn når de bliver efterladte efter et selvmord.
På denne nyåbnede norske webside kan findes gode vejledninger til behandlingsansvarlige og undervisningsansvarlige i forhold til selvmordsforebyggelse og andre voldsomme hændelser. Omdrejningspunktet er de efterladte efter voldsomme dødsfald, som fx vuggedød.

Læs om hendes forskning, tryk her.(pdf-fil)

Læs temanummer i Suicidologi om efterladte efter selvmord, tryk her.
Forsidebillede fra bogen "Den talende tavshed"