Forsidebillede fra bogen "Den talende tavshed"
Forside
Konferencer
Forskning
Formidling
Forebyggelse
Hvem er jeg


Forebyggelse af selvmord i forhold til:

Her er duÆldre
Mænds livsmod
Nordjylland
Aktiviteter
Nyhedsbreve
litteratur
Efterladte
Pårørende
Unge

 

Selvmordsforskning, formidling og forebyggelse

Fleischer Research & Consulting

v/Elene Fleischer (Ph.d.)

Ældre - en overset gruppe

Åretegning, af Jorit Tellervo

»Åretegning« udført af sygeplejerske og billedkunstner Jorit Tellervo jorit@nyhavn16.dk

De ældre har ikke fået meget medieopmærksomhed, når det drejer sig om selvmord. Det kan synes underligt, når ca. 200 ud af de 627 selvmord i 2005 blev begået af ældre mennesker over 65 år. Ikke mindst når man tænker på at den eneste gruppe hvor selvmordsraten stiger er ældre mænd over 70 år og ældre kvinder fra 65år og opefter.


  • Læs mere her
  • Især ældre mænd er en særligt udsat gruppe. Læs mere her
  • Se materialer om emnet her
  • Læs om den sidste nye udvikling i "Vejleprojektet" her
  • Læs om "Vejleprojektet" her

Vil du hjælpe os med at gøre fagpersoner dygtigere til at støtte efterladte efter selvmord?
Elene Fleischer, er sammen med en gruppe bestående af efterladte efter selvmord, pårørende, professionelle og forskere, i gang med et forskningsprojekt, der undersøger, hvordan fagpersoner og lægpersoner, kan blive bedre til at støtte efterladte efter selvmord over 64 år.
Vi vil gerne tale med dig der:
  • Er over 64 år og har mistet en nærtstående på grund af selvmord inden for de sidste cirka tre år?
  • Vil fortælle anonymt om dine oplevelser i forbindelser med tabet?
  • Vil dele egne erfaringer, så de kan skabe grundlag for at efterladte efter selvmord får en passende støtte.

Du kan læse mere om projektet her
Hvis du har nogen spørgsmål eller vil høre mere om at deltage kan du kontakte: Lisbeth Hybholt på telefon 93 57 76 00 eller mail: lihy@regionsjaelland.dk.

Invitation til åbnent netværk om ældre

Forskergruppen Ældre og Selvmord inviterer til et netværksmøde. Alle der er interesseret i hvad der sker i ældre og selvmordsforebyggelse er velkommen til at sætte kryds i deres kalender den dag, hvor både praktiske erfaringer samt ny forskning vil blive præsenteret.
Klik her for at læse mere
Klik her for at gå direkte til gruppens hjemmesideHver 3. selvmord

De ældre begår næsten hver tredje selvmord i Danmark.

Tallene for de ældres selvmord er endda lavt sat, for vi ved, at der er et stort mørketal. En stor del af de ældres død bliver ikke registreret som selvmord , netop fordi det er usikkert om døden skyldtes et hændeligt uheld eller skete med den ældres hensigt.

I årerne 1996-1998 begik i alt 2469 personer i Danmark selvmord, af dem var de 678 i alderen over 65 år. Disse 678 selvmord fordeler sig med 150 selvmord begået af 65-69 årige, 290 selvmord blev begået af ældre mennesker i alderen 70-79 år og de resterende 238 blev begået af ældre mennesker over 80 år.
Se Annette Erlangsens forskning. Klik her

En publiceret forskningsundersøgelse foretaget af Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet og Embedslægeinstitutionen i Århus Amt, viser at i perioden 1.1.1993 - 31.12.2000 var der i Århus Amt 709 selvmord, heraf var de 176 hos personer over 65 år, 108 mænd og 68 kvinder.

Det er derfor ikke tilfældigt, at de ældre på min hjemmeside har fået deres egen side. Jeg prøver at sætte fokus på de omstændigheder, der kan få et ældre menneske til at begå selvmord. En del af mit arbejde kan du læse om i nyhedsbrevet Kikkerten, som du finder et link til i menuen til venstre.

EU-rekord:Gamle mænd i Danmark

"Gamle mænd i Danmark kræver en særlig indsats". Så kort kan det siges. Desværre er det nemlig den gruppe der skiller sig særligt ud, når det gælder selvmord. Mænd over 80 år er den gruppe der har den største selvmordsrate, og Danmark har faktisk den højeste rate for den gruppe i hele Europa. En mildest talt sørgelig rekord.

Læs mere her(kan tage lidt tid at downloade)

Læs mere på forskergruppens hjemmeside www.geronet.dk
Forsidebillede fra bogen "Den talende tavshed"