Forsidebillede fra bogen "Den talende tavshed"
Forside
Konferencer
Forskning
Formidling
Forebyggelse
Hvem er jeg


Forebyggelse af selvmord i forhold til:

Ældre
Efterladte
Pårørende
Her er duUnge
litteratur

 

Selvmordsforskning, formidling og forebyggelse

Fleischer Research & Consulting

v/Elene Fleischer (Ph.d.)
Unge


Unge i fokus

Netop de unge har igennem flere år været i fokus i både medierne og i forskningen.

Det skyldes dels det faktum at der simpelthen er tale om unge, der stadig har livet foran sig, og fordi netop de unge står for alt for mange selvmordsforsøg. Her er det vigtig at lægge mærke til, at selvmordsforsøg altså ikke er det samme som selvmord.

Faktisk viser statistikken at det heldigvis kun sjældent lykkes de unge at begå selvmord. Antallet af selvmord er endda faldende. Men de mange forsøg bekymrer naturligvis. De er et udtryk for et råb om hjælp, en slags kommunikation, som det er vigtigt at opfange i tide. Ikke mindst fordi risikoen for at den unge på tidspunkt vil dø af sine selvmordsforsøg, naturligvis er stigende i takt med antallet forsøg.

Læs mere om indsatsen her

Læs mere et NEFOS-tilbud til unge der har oplevet selvmord her


Hvad kan kommuner gøre?
Jamen, hvad gør samfundet?
Hvad kan jeg gøre?
Bøger
Links


Hjælp til kommunens behandlere

Kommuner har ofte svært ved at håndtere livsmodsproblemer. Hvilke strategier kan bruges når det gælder børn og Unge?

Der er kommet en kommunepakke der svarer på nogle af spørgsmålene. Kommunepakken bygger på de forskellige erfaringer som modelprojekter har givet gennem de seneste år. Center for Selvmordsforskning har gennem samarbejde med VestFyns Børne og Ungdomsrådgivning stået for indholdet. I denne kommunepakke er pårørende og efterladtes behov beskrevet af Elene Fleischer og i samarbejde med journalist Inger Anneberg.

Kommunepakken finder du på Center For Selvmordsforsknings hjemmeside, klik her


Masser af tiltag

Der tales så meget om den voldsomme stigning i unges selvmordsforsøg - se evt. www.selvmordsforskning.dk, og hvis vi udelukkende høre på hvad der formidles via medierne kunne vi få den opfattelse, at ingen hverken i sundhedssektoren eller i den sociale sektor i de enkelte amter og kommuner gør noget ved problemet. Det er ikke tilfældet. Der er afsat en mængde økonomiske ressourcer, mange fagpersoner arbejder målrettet med at få ændret på børn og unges anvendelse af selvmordsforsøg som en kommunikationshandling.

I tre amter har man de seneste år virkelig arbejdet målrettet i forhold til børn og unge. Det er Århus Kommune, der med projektet www.tagansvar.dk har arbejdet konkret og konsekvent i forhold til det at klæde fagfolk på til at håndtere børn og unges mistrivselsproblemer.

Forebyggelse af selvmordsadfærd hos børn og unge er baseret på et samarbejde mellem Fyns Amt og nogle Fynske kommuner, med det formål at sikre en god og hurtig hjælp til børn og unge i selvmordsfare. Dette projekt som har været støttet af socialministeriet har været ledet af to ildsjæle Bjørn Clausen og Kim Juul Larsen. For øjeblikket sidder begge og er ved at lave en kommunepakke og arbejdes desuden på at modellen udrulles til alle kommuner i Fyns Amt. Hensigten med kommunepakken er at politikere og embedsmænd i alle landets kommuner kan lade sig inspirere af det foreløbige arbejde, og starte noget tilsvarende op i egne kommuner.

Se mere om hvordan børn og unge kan få relevant støtte i egne kommuner på Vestfyn ved at klikke ind på hjemmesiden. www.selvmordstruede.dk

På Sjælland har der i det tværsektorielle forebyggelsesprojekt mellem Hillerød Kommune og Frederiksborg Amts Børnerådgivning også været rettet specifik og konkret fokus på mistrivselsproblemer, her har projektet: Mere livsmod også forebygget selvmordsadfærd blandt børn og unge.

Vil vi være klogere på børn og unges anvendelse af selvmordshandlinger, er der meget viden at hente i min Ph.d- afhandling. Læs mere her

Det vi skal huske på er, at selvom mange børn og unge foretager selvmordsforsøg, så er det ikke en normal handling begået af "normale" børn og unge. Velfungerende og sorgløse børn og unger begynder ikke lige pludselig at tage håndkøbsmedicin eller skære i sig selv. Dem der gør det er enten krænkede, eller andre skæbner der har været udsat for voldsomme oplevelser, som fx omsorgssvigt. Vi kalder dem for "marginaliserede børn" i fagsprog.Bøger

Unge på kanten af livet

Forside af bogen Center for Selvmordsforebyggelse har udgivet en lille bog på 42 sider, som handler om unges selvmord. Det er spørgsmål, som ledende psykolog Bente Hjorth Madsen har mødt i sit arbejde, når hun har besøgt elever i 8. og 9. klasser.

Det er blevet en let overskuelig og meget direkte bog, som helt sikkert vil være vigtig, når de unge i de større klasser i opgaver og diskussioner kommer til at tale om liv og død – og ikke mindst tankerne om selvmord, når presset er blevet for stort


Links

DR til kamp imod selvmords-tabuer

Hvis du vil vide, hvad du kan gøre, så besøg DRs hjemmeside eller se udsendelserne. Over ni tv-programmer og på dr.dk/stopselvmord sætter vi ord på de svære følelser. Se også hvilke signaler, du skal holde øje med, og hvad du kan gøre for at hjælpe. Gode udsendelser og en fin hjemmeside, som henvender sig til alle. DR gør i udsendelsen op med tabuet og sætter fokus på, hvordan vi hver især kan forhindre selvmord. På hjemmesiden www.dr.dk/stopselvmord kan både se baggrundstof og se udsendelser direkte på internettet. Det kræver dog en hurtig forbindelse til internettet.Besøg hjemmesiden, den er et besøg værd...

Håndbog om selvmord på nettet

Elektronisk håndbog om arbejdet med selvmords-truede unge er nu offentlig tilgængelig

Håndbogen opdateres løbende på hjemmesiden og har links til relevante institutioner og centre. Den er produceret på initiativ af "Styregruppe til forebyggelse af selvmord blandt unge i Århus", og består af deltagere fra hhv. Århus Kommunes Familieafdeling, Århus Amts Center for selvmordsforebyggelse samt Embedslægeinstitutionen.

Håndbogen www.tagansvar.dk


Forskellige artikler om emnet

www.freelance-danmark.dk under punktet "artikler" kan du rulle dig frem til forskellige artikler om netop unge og selvmord.
De har været bragt i forskellige fagblade.
Læs fx artiklen Manglende viden skaber grobund for flere selvmordsforsøg

Forsidebillede fra bogen "Den talende tavshed"