Forsidebillede fra bogen "Den talende tavshed"
Forside
Konferencer
Forskning
Formidling
Forebyggelse
Hvem er jeg


Forebyggelse af selvmord i forhold til:

Ældre
Efterladte
Her er duPårørende
litteratur
Unge

 

Selvmordsforskning, formidling og forebyggelse

Fleischer Research & Consulting

v/Elene Fleischer (Ph.d.)

Pårørende til personer der har lavet selvmordsforsøg

Pårørenden til personer der har lavet et selvmordsforsøg er en særlig udsat gruppe. Dels fordi der fortsat i 2006 ikke rigtig er nogen målrettede former for hjælp og støtte for de pårørende, og dels fordi de kan blive tvunget til at leve med en knugende angst for hvornår det kan ske igen.20 mennesker om dagen

Hver dag forsøger mindst 20 mennesker at tage deres eget liv. Et selvmrodsforsøg påvirker familie og venner voldsomt.


Det er naturligt at reagere!

Reaktionerne kan være:

 • Chok
 • Fortvivlelse
 • Afmagt
 • Vrede
 • Skyld
 • Skam
 • Hjælpeløshed
 • Angst
 • Søvnløshed
 • Koncentrationsbesvær
 • Manglende livslyst
til toppen

En glemt gruppe
De pårørende blev glemt i de mange modelprojekter i perioden 1998-2004. I den tid er der ydet en ekstra indsats i forhold til selvmordstruede personer og/eller personer, der har foretaget et selvmordsforsøg

Hidtil er der ingen projekter, der har haft som målgruppe de pårørende til personer, der forsøger selvmord.

Hver gang et menneske forsøger eller begår selvmord bliver mindst 5 personer i den nære omgangskreds ramt. Det betyder at mange mennesker, enten som efterladte efter selvmord eller som pårørende til selvmordsforsøgere, bliver konfronteret med et andet menneskets selvmordshandlinger og skal forholde sig hertil.

Denne påstand kan underbygges med følgende sidst nye tal:
I perioden 1990-2001 blev der på Fyn begået 1045 selvmord.
Og i perioden 1995 til 2001 blev der på Fyn udført 4130 forsøg på selvmord. Det betyder at der er ca. 3 - 4000, direkte berørte når vi taler om efterladte efter selvmord, og 30.000-40.000 nære pårørende som familiemedlemmer og nære venner, når vi taler om selvmordsforsøg.

De pårørende til selvmordsforsøgerne går rundt med en konstant angst for hvornår sker det igen, og med tanken:"Opdager jeg det inden han eller hun gør det igen?".

Der er i 2006 stadig ikke noget målrettet tilbud til disse pårørende. De er så at sige "glemt" i tavsheden, og må affinde sig med at der ikke er hjælp at hente i behandlingssystemet eller i det frivillige regi.

til toppen

På denne baggrund bevilgede Center for socialt frivillig arbejde i 2004 økonomiske midler til et udviklingsprojekt, som hed:
Fra bruger til (måske) frivillig. Et projekt om kompetenceudvikling.

- Forsøg med et målrettet støtteforløb, hvor pårørende til personer der udfører selvmordsforsøg, bibringes kompetencer til at arbejde med egne reaktioner og være til støtte for andre.

Som pårørende efter selvmord eller selvmordsforsøg kender man til den angst og de kaotiske følelser andre pårørende overvældes af, når et menneske tæt på har taget eller forsøgt at tage sit eget liv. Og netop fordi selvmord er så et tabuiseret emne, omgærdet af tavshed og derfor vanskeligt at håndtere, kan det være en fordel at det er pårørende, der støtter andre pårørende i at komme videre med livet. Men god hjælp er hjælp til selvhjælp, og det er her den frivilliges største indsats at balancere sin hjælp til kriseramte pårørende, så ansvaret for at genskabe orienteringen i eget liv ikke tages fra den anden. Skal man som pårørende kunne handle bevidst og konstruktivt i det frivillige arbejde for andre pårørende, kræver det, at den frivillige har tilpas teoretisk indsigt i såvel grundlæggende teorier om tab, krisereaktioner og egne reaktionsmønstre. På den måde kan man være bevidst om sine egne behov for kontakt og hjælp, og blive en bedre støtte for andre.

Målet med forløbet er at de pårørende til selvmordsforsøger kan gå fra at være brugere af frivilligarbejdet til måske selv at blive frivillig. Det kræver at de opnår teoretisk og praktisk viden om:

 • De grundlæggende sorg- og krisereaktioner, der kan følge efter selvmord eller selvmordsforsøg
 • Grundlæggende kommunikations- og samtaleprincipper
 • Betydningen af egne reaktionsmønstre, når man arbejder med direkte personlig brugerkontakt

Der arbejdes med følgende delmål undervejs:

 • At etablere netværk for gensidig refleksion og udvikling blandt pårørende.
 • At skabe forudsætning for det frivillige arbejde blandt pårørende gennem dialog om praksis og teori
 • På sigt at uddanne nøglepersoner, der kan varetage tolvholderfunktionen i tilsvarende netværk.
 • På sigt at udstyre de pårørende med redskaber til at håndtere egen og andres krisesituation i opgaven som frivillig for andre.

Kurset på 38 timer blev afsluttet i 2004, men allerede i januar 2005 gik flere af de 15 kursusdeltagere sammen, og oprettede Netværket for selvmordsramte, NEFOS.NEFOS - En vej til en bedre fremtid
NEFOS ( Netværket for selvmordsramte) er en forening, der rummer både pårørende til personer, der har foretaget selvmordsforsøg, efterlevende efter selvmord og fagfolk med speciel viden og interesse for selvmordsforebyggende arbejde. Foreningen har flere formål idet foreningen formidler personlig kontakt og støtte til selvmordsramte familier og udbreder kendskabet til de vilkår, som selvmordsramte familie lever under. Foreningen afholder en række faglige og sociale aktiviteter samt arbejder for forbedringer i behandlingen af selvmordsramte. Alle kan i foreningen yde en stykke frivilligt arbejde i forhold til selvmordsramte. Foreningens bestyrelse driver den åbne NEFOS-Cafe i
Mogensensvej 24, 5000 Odense.
Se aktiviteterne på www.nefos.dk , www.selvmordsforskning.dk og på www.efterladte.dk

til toppen"Den bedste medicin for et menneske er et andet menneske"
Billede af Nefos-folder

Logoet for NEFOS er sponseret af Eva Anthony.

Logoet står, som logoer vel skal, som symbol på vores indsats. Ikke mindst i vores cafe.

Hænderne symbolisere:

 • Omsorg
 • Der bliver taget vare på én
 • Fingrene er åbne og giver derved indtryk af, at der er mange, der står klar til at hjælpe (Netværket)
 • Lillefingrene vender frem mod den, der betragtet og synbolisere, at man tager imod.


Lyset syboliserer:

 • Et liv
 • Livet
 • Håb
 • Tro på fremtiden

"NEFOS:

 • Er lettere at huske end: Netværket for selvmordsramte"
 • Er mere brugervenligt i daglig omtale


Cafe NEFOS - Film, foredrag og samvær På caféaftener ser vi film, arrangerer foredrag, tager aktuelle emner op til fælles debat, giver plads til de tætte samtaler og hjælper desuden med råd og vejledning i det omfang det er muligt.

Caféen er åben ca een gang hver måned.
Adresse er:

Mogensensvej 24
5000 Odense CSamtalegrupper: Hjælp til forældre
NEFOS er ved at etablere samtalegrupper for forældre til børn eller unge der har prøvet at begå selvmord.
Det vil ske på Wichmansgade 11,1 i Odense, og på Mølleparkvej 10 i Ålborg.
Læs mere på NEFOS' hjemmeside, eller tryk her
Ta' kontakt med os

Har du brug for en at tale med, så ring på tlf. 27 63 34 84 eller mail til os på kontakt@nefos.dk . og se NEFOS's egen hjemmeside for at få yderlige oplysninger, klik her.


til toppen
Bestil et teaterstykke

Det er et teaterstykke med mening.

Manuskriptforfatter og instruktør Leif Pedersen og skuespiller Mogens Sørensen har nemlig en mission: "Vi vil bidrage til at redde liv!" Det gør de ved at bryde selvmordets tabu med et tankevækkende teaterstykke og efterfølgende debat, der sætter fokus på de små signaler og de store samtaler.

Når det drejer sig om selvmord er tavsheden en skæbnesvanger medspiller. Debat om selvmord redder liv. Alligevel er det oftest tavsheden, der vinder.

Er du interesseret så kontakt NEFOS for at høre nærmere eller bestille teaterstykket: kontakt@nefos.dk .

Se plakaten her her.(kræver powerpoint)
Se pressemeddelelsen her her


til toppenNetværket for selvmordsramte (NEFOS) afholder tit spændende arrangementer .

Læs om arrangmenterne på Nefos hjemmeside www.nefos.dk
under punktet "Cafe Nefos".

Arrangør er: Netværket for selvmordsramte (NEFOS)

Mødested: Mogensensvej 24, 5000 Odense C

Har du brug for yderligere oplysninger, så tag endelig kontakt til NEFOS enten på tlf. 27 63 34 84 eller pr. mail kontakt@nefos.dk eller til fleischer@elene.dk


til toppen
Forsidebillede fra bogen "Den talende tavshed"