Forsidebillede fra bogen "Den talende tavshed"
Forside
Konferencer
Forskning
Formidling
Film&bog
Her er du Materialer
Forebyggelse
Hvem er jeg


Forebyggelse af selvmord i forhold til:

Ældre
Efterladte
Pårørende
Unge

 

Selvmordsforskning, formidling og forebyggelse

Fleischer Research & Consulting

v/Elene Fleischer (Ph.d.)
Materialer jeg anbefaler

Bog: Hjælpe til det ubærlige

En ny bog: "I selvmordets kølvand. Hjælp til at bære det ubærlige af Elene Fleischer og Liselotte Horneman Kragh, Forlaget Eksistensen 2019.

I selvmordets kølvand henvender sig i almindeligt sprog både til dem der føler sig efterladte efter et selvmord, til deres netværk og til fagpersoner der kommer i berøring med de efterladte.

Sorgen og tabet efter et selvmord er af en så særlig kategori, at et landkort kan være nødvendigt, når den efterladte skal finde sin vej gennem de mangelagede, ofte modstridende og dybt udmattende reaktioner.

"Vi må alle skærpe opmærksomheden og spørge: Hvad er der særligt på spil, når man har mistet til selvmord? Både den efterlevende, netværk og fagfolk kan have brug for at forstå normaliteten i de reaktioner, der for den enkelte kan synes så unormale og ukontrollable. Vi overlever kun tab - ikke mindst tab ved selvmord - ved at være der for hinanden, bære med, bære over med og rumme hinanden i det som regel mangeårige kaos, som et selvmord udløser.", forklarer Elene Fleischer og fortsætter:
" Derfor er der behov for konkret og håndfast viden om det, som selvmordet særlige kølvand bringer med sig, både for de umiddelbart ramte og for det kollektiv af medmennesker, der skal bære med: netværk og fagpersoner omkring dem. Den viden ønsker bogen at formidle", fastslår forfatterne.
Bogen er en opsamling af den unikke erfaring, som foreningen NEFOS, stiftet af Elene Fleischer i 2005, har gjort sig og som nu forhåbentlig kan komme den brede befolkning til gode.

Hvad skal man fortælle børn?

Hvad skal man fortælle børn efter et selvmord? Det er et spørgsmål mange står med efter at der er sket et selvmord i omgangskredsen.

Det kan du læse om i en artikel hvis du klikker her (Kræver Acrobat Reader)

Oversigt over relevant litteratur om ældre

Her på hjemmesiden har vi skabt en oversigtsside om relevant litteratur om ældre. Dels med forskning, men også med andet litteratur der kunne være relevant for de besøgende af websiden her.
Se siden tryk her

Ny tryksag og hjemmeside

På sundmand.dk kan du finde et hav af oplysninger og vejledninger. Jeg har blandt andet været med til at udarbejde et fakta-ark og vejledning til ansatte i hjemmeplejen. Arket kan du bruges af alle der er interesseret i at hjælpe ældre mænd. Tryksagen "Sådan hjælper du bedst din ældre, mandlige klient" giver et godt indblik i mænds psykiske sundhed, og mænds til tider kringlede måder at håndtere psykiske og sundhedsmæssige problemer på. Den er udgivet af sundhedsstyrelsen under "Men's Health Week 2006".
Gå selv på opdagelse på www.sundmand.dk hvor du kan læse mere, eller printe tryksagen ud.

Gamle menneskers selvmord - myter, viden og forebyggelse

Hver uge er der fem personer over tres år, som tager deres eget liv. Det er den aldersgruppe, der hyppigst begår selvmord i Danmark. I en ny antologi fortæller gamle mennesker, hvorfor de blev drevet ud i et selvmordsforsøg. Og efterladte familiemedlemmer fortæller om de følelser, man bærer på, når én man elsker, afslutter livet ved selvmord. Bogens øvrige kapitler er skrevet af sygeplejersker, psykologer, præster, selvmordsforskere, en læge og en filosof.

Handleplan for personalet i Horsens

I forbindelse med projektet i Vejle Amt blev der udarbejdet en handleplan for personalet i Horsens.
Handleplanen giver blandt andet gode råd til, hvordan du handler hvis ældre mennesker overvjer eller begår selvmord.
Se handleplanen her

Når livet bliver for langt

"Hvorfor skulle jeg sidde her og være så ked af det? Så var det da bedre, at jeg gjorde en lang sag kort". Sådan starter pensionisten Edel Nielsen historien om sine selvmordstanker i den prisbelønnede dokumentarfilmen. Filmen er nu tekstet på norsk, og udgivet på dvd. Videobånd eller dvd kan købes igennem mig.

Når tavsheden taler

Dokumentarfilm, der anskueliggør tavshedens betydning i den tunge og vanskelige samtale. Hvad gør det f.eks. ved hjemmehjælperen når hun møder brugers mur af tavshed? Efterladte fortæller hvad tavsheden gjorde ved dem når selvmordet - den ultimative tavshed er en realitet. Det er lige før man selv kommer i selvmordstanker bare ved tavsheden. Mere information og bestilling her

Ældre og selvmord. Forebyggelse af selvmord blandt ældre.

Langtidseffekten af undervisningen, samarbejdet og modelprojektet. Center for Udvikling og Uddannelse. CUU) Vejle amt. Hvis du har en hurtig internet-forbindelse eller er tålmodig, så kan den 44 sider lange rapport kan hentes ned fra nettet her(fylder over 2 Mb). Papirudgaven kan du få ved at skrive til vejleamt@vejleamt

Forebyggelse af ældre mænds selvmord

Forebyggelse af ældre mænds selvmord - Indsatsområder og anbefalinger. Netop ældre mænd er den eneste gruppe der har en stigenden selvmordsrate. Men med den rigtige indsat og viden kan en dels selvmord forebygges. Læs rapporten her(kan tage lidt tid at downloade)

Den talende tavshed

En selvmordshandling er også kommunikation. Dermed er selvmordsforsøg også en måde at tale på. Klik her og læs om min forskning og om bogen.

Unge på kanten af livet

Forside af bogen Center for Selvmordsforebyggelse i Århus har udgivet en lille bog på 42 sider, som handler om unges selvmord. Det er spørgsmål, som ledende psykolog Bente Hjorth Madsen har mødt i sit arbejde, når hun har besøgt elever i 8. og 9. klasser.

Det er blevet en let overskuelig og meget direkte bog, som helt sikkert vil være vigtig, når de unge i de større klasser i opgaver og diskussioner kommer til at tale om liv og død – og ikke mindst tankerne om selvmord, når presset er blevet for stort


Sorgen ved selvmord på nettet

Inger Anneberg, forfatter blandt andet bag Sorgen ved Selvmord, har oprettet en ny hjemmeside som du finder på www.sorgenvedselvmord.dk.
Her finder du hjælp som efterladt efter selvmord, men også fagfolk kan få rigelig gavn af stedet.

Hjemmeside om kriser efter dødsfald

Også www.kriser.no er en god og relevant side. Kvinden bag hjemmesiden er den kendte forsker Kari Dyregrov, som er den eneste forsker i Norden, der har set hvad der sker med børn når de bliver efterladte efter et selvmord.
På denne nyåbnede norske webside kan findes gode vejledninger til behandlingsansvarlige og undervisningsansvarlige i forhold til selvmordsforebyggelse og andre voldsomme hændelser. Omdrejningspunktet er de efterladte efter voldsomme dødsfald, som fx vuggedød.

Læs om hendes forskning, tryk her.(pdf-fil)

Læs temanummer i Suicidologi om efterladte efter selvmord, tryk her.

Tidsskrift med indhold

Suicidologi er et norsk tidsskrift med meget lødigt indhold. Udkommer fire gange årligt og dækker hele Norden. Både selvmordsforebyggelse og forskning bliver anmeldt og beskrevet.

Se bladet her.
Forsidebillede fra bogen "Den talende tavshed"